Συμβατές Μηχανές Nespresso®

Οι κάψουλες μας έχουν σχεδιαστεί να δουλεύουν με τις περισσότερες Nespresso® OriginalLine™ μηχανές. Προσοχή όμως, δεν προορίζονται για χρήση με τις μηχανές VertuoLine™.

Compatible Nespresso Machines
Δοκιμάσαμε εξαντλητικά τις επαναχρησιμοποιούμενες κάψουλές μας για να επιβεβαιώσουμε την συμβατότητα τους με όλες τις παρακάτω OriginalLineNespresso® μηχανές:Citiz™ and Citiz-Milk™
  • Concept™
  • Essenza™ and Essenza Krups™
  • Gran Maestria™
  • Inissia™ *
  • KitchenAid™
  • Latissima™ and Latissima+™
  • Le Cube™
  • Maestria™
  • Pixie™
  • U™ and Umilk™